Gå til hovedinnhold

Ptil har etablert beredskapssentralen

Lørdag 24. mai klokken 07.30 etablerte Petroleumstilsynet beredskapssentralen etter oljelekkasje fra ett av skaftene til Statfjord A-innretningen i Nordsjøen. Statfjord A opereres av StatoilHydro.


 Ptil fører tilsyn med at operatøren forholder seg til kravene i regelverket, inkludert en løpende vurdering av de tiltak som blir iverksatt for å få kontroll over situasjonen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Kristin Hoffmann
Informasjonsrådgiver
Telefon: 51 87 60 80