Gå til hovedinnhold

Ptil gransker hydrokarbonlekkasje på Mongstad

Vi har iverksatt gransking av en lekkasje av nafta på Mongstadanlegget i Hordaland 24. oktober 2017.


Lekkasjen ble oppdaget om morgenen 24. oktober. Det ble slått alarm, deler av anlegget ble stengt ned og personell evakuert. Det er ikke meldt om personskader som følge av hendelsen.

Operatør for Mongstadanlegget er Statoil.

Vi har nå besluttet å granske denne hendelsen.

Et granskingslag fra Ptil vil starte undersøkelser på Mongstad denne uken.

Målet med granskingen vår er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker for å bidra til læring og erfaringsoverføring.

Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på ptil.no.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77