Gå til hovedinnhold

Ptil gransker hendelse med alvorlig personskade på Oseberg B

En person ble alvorlig skadet etter å ha blitt truffet av et ca 600 kilo tungt rør under en løfteoperasjon på rørdekket på Oseberg B tirsdag kveld. Den skadede ble fraktet til Haukeland universitetssykehus med SAR-helikopter. Petroleumstilsynet vil granske hendelsen og reiser til Osebergfeltet i løpet av dagen.


I tillegg til å gjennomføre en selvstendig granskning er Petroleumstilsynet bedt om å yte faglig bistand til politiets etterforskning av hendelsen.

Ulykker og hendelser knyttet til kraner og løfteoperasjoner står fortsatt for et betydelig bidrag til det samlede risiko- og skadebildet, og har i flere år vært et prioritert område i vår oppfølging av virksomheten. Blant annet har tilsynsmyndigheten gjennom en fireårsperiode gjennomført en intensiv tilsyns- og informasjonsvirksomhet for å få redusert risikoen knyttet til slike operasjoner.

  • Les mer om Ptils arbeid med kraner og løfteoperasjoner i vår årsberetning - HMS 2004 (lenke)