Gå til hovedinnhold

Ptil følger opp utslipp fra Eirik Raude

Leteaktiviteten med riggen Eirik Raude (bildet), som borer i norsk del av Barentshavet på vegne av Statoil, er midlertidig stoppet etter utslipp av hydraulikkolje til sjø 12. april.
Petroleumstilsynet ser alvorlig på hendelsen, og vil i løpet av dagen sammen med SFT ha et møte med Statoil for å gjennomgå hendelsen og oppfølgingen av denne fra både operatør og myndigheter.


Ifølge Statoil ble det totalt sluppet ut rundt 1,6 kubikkmeter hydraulikkolje. Årsaken til hendelsen er trolig en lekkasje fra en hydraulikkslange. Statoil har stoppet leteaktiviteten etter utslippet. Leteaktiviteten vil ikke bli gjenopptatt før resultatene av Statoils og Ocean Rigs undersøkelser av hendelsen er grundig gjennomgått.

Om roller og ansvar
Petroleumstilsynet samarbeider med Statens forurensningstilsyn (SFT) og Statens Helsetilsyn (HTil) om en helhetlig regulering av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Petroleumstilsynet koordinerer dette samarbeidet. Konklusjoner som myndighetene kommer frem til i enkeltsaker vil bli formidlet i koordinerte vedtak.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54064