Gå til hovedinnhold

Ptil fastholder vedtak om samtykke til leteboring i Barentshavet

Petroleumstilsynet har behandlet klagene fra Norges Miljøvernforbund og fra Bellona og Natur og Ungdom på vårt vedtak om å gi Norsk Hydro samtykke til leteboring i utvinningstillatelse 225 i Barentshavet, og har videresendt vår anbefaling til ASD. Samtidig tilrår Statens forurensningstilsyn (SFT) at utslippstillatelsen opprettholdes.
- Vi er overbevist om at den planlagte boringen i Barentshavet kan gjennomføres på en fullt ut forsvarlig måte, sier direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal (bildet).


Norsk Hydro og Statoil har planlagt å gjennomføre tre leteboringer i Barentshavet denne vinteren med den flyttbare boreinnretningen Eirik Raude. 28. oktober fikk Norsk Hydro samtykke til boring av letebrønn 7220/6-1. (Lenke til artikkel om samtykket).

Norges Miljøvernforbund og Bellona/Natur og Ungdom klaget på samtykkevedtaket, i tillegg har SFT mottatt klager på utslippstillatelsen for denne leteboringen.

Som en del av Petroleumstilsynets myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten har vi koordinerende oppgaver i forhold til andre myndigheter med selvstendig myndighetsansvar. Dette gjelder blant annet SFT. Klagebehandlingen har derfor vært koordinert mellom SFT og Ptil, og det har vært en løpende dialog og avklaring mellom de to etatene underveis.

I Ptils kommentarer, sendt 30. november til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) som formelt tar stilling til klagen, er konklusjonen at vi fastholder vårt samtykkevedtak. Samtidig har SFT gitt sine kommentarer til Miljøverndepartementet. Også SFT tilrår at tillatelsen opprettholdes (se lenkeboks).

Grundig saksbehandling
- SFT og Ptil har jobbet med denne saken siden juni. Vi har hatt en grundig saksbehandling, og sørget for at alle relevante problemstillinger som har kommet opp er blitt vurdert skikkelig, understreker direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal.

Ognedal avviser at den alvorlige hendelsen på Snorre A 28. november (gassutblåsning fra en injeksjonsbrønn) er relevant i forhold til vurderinger knyttet til leteboring i Barentshavet.

- Generelt kan man si at utfordringene begge steder består i å holde kontroll på olje og gass som befinner seg under havbunnen eller i rør og beholdere. Poenget er at problemstillingene knyttet til Snorre-hendelsen ikke kan sammenlignes med utfordringer man får under leteboring i Barentshavet. Gitt den erfaring vi har med petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, og kvaliteten på behandlingen av planene for leteboring i Barentshavet, er vi trygge på at denne aktiviteten kan gjennomføres på en fullt ut forsvarlig måte, understreker direktør Magne Ognedal.

Pressekontakt i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064