Gå til hovedinnhold

Ptil fastholder vedtak om samtykke til Enis boring av letebrønnene 7122/7-4 og 7122/7-5

Natur og Ungdom og Bellona (NUB) sendte inn klage til Statens forurensningstilsyn (SFT) over SFTs vedtak av 5.7.2006 om utslippstillatelse. NUB sendte ingen klage til Petroleumstilsynet (Ptil) over Ptils samtykkevedtak av 5.7.2006. Det viste seg imidlertid at NUBs klage til SFT også gjelder forhold som hører under Ptils myndighetsansvar.


I Ptils kommentarer, sendt til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) som formelt tar stilling til klagen, er konklusjonen at vi fastholder vårt samtykkevedtak.

Samtidig har SFT gitt sine kommentarer til Miljøverndepartementet (MD). Også SFT tilrår at utslippstillatelsen opprettholdes.

Lenker:
Ptils brev til AID (pdf)
SFTs brev til MD (lenke til SFTs nettsted)
Samtykke til boring av letebrønnene 7122/7-4 og 7122/7-5
Leteboring i Barentshavet - roller og ansvar

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064