Gå til hovedinnhold

Ptil demobiliserer beredskapssentralen – følger opp med gransking

Petroleumstilsynet har demobilisert beredskapssentralen, men vil fortsette å følge opp oljelekkasjen fra Statfjord A-innretningen overfor operatøren StatoilHydro. Ptil har i ettermiddag besluttet å iverksette egen gransking av hendelsen, som fant sted lørdag 24.mai 2008.


Det var 217 personer om bord da lekkasjen skjedde. 156 personer ble evakuert fra innretningen til blant annet Statfjord B og Statfjord C.

I en beredskapssituasjon fører Petroleumstilsynet tilsyn med at operatør forholder seg til kravene i regelverket, inkludert en løpende vurdering av de tiltakene som blir iverksatt for å få kontroll over situasjonen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Kristin Hoffmann
Telefon: 51 87 60 50