Gå til hovedinnhold

Ptil demobiliserer beredskapssentralen

Torsdag 12. februar klokken 16.15 etablerte Ptil beredskapssentralen etter at vi fikk varsel om total strømsvikt på StatoilHydro-opererte Heimdal. Ettersom operatøren fikk kontroll over sentrale risikofaktorer og nedbemannet innretningen utover kvelden, ble Ptils beredskapssentral demobilisert kl. 20.15.


Ptils oppgave i en beredskapssituasjon er å føre tilsyn med operatørens håndtering av hendelsen.

Det var 116 personer om bord på Heimdal da strømsvikten inntraff. Strømstansen innebar blant annet at kontrollrommet ble satt ut av funksjon. Heller ikke utstyret for overvåking av brann og gass fungerte i denne fasen. Personell som ikke var direkte involvert i håndtering av beredskapssituasjonen, mønstret i livbåtene.

Ca kl. 18.15 fikk Ptil melding om at prosessanlegget var trykkløst og at system for overvåking av brann og gass var intakt. Det var ikke indikasjoner på gasslekkasje. StatoilHydro startet en kontrollert nedbemanning utover kvelden, og fraktet personell med helikopter til innretninger i nærområdet. 51 personer ble igjen på innretningen. Ptils beredskapssentral ble demobilisert kl. 20.15.

Heimdal er et gassfelt som ligger på 120 meters havdyp. Feltet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen - vest/nordvest for Haugesund. Heimdal Gass-senter er knutepunkt for prosessering og distribusjon av gass, og består av en integrert stålplattform, samt en ny stigerørsplattform. Les mer på StatoilHydros nettsted.

,
E-post: |