Gå til hovedinnhold

Ptil ber Statoil granske livbåtproblemer på Veslefrikk

Natt til 26. juli 2005 ble Petroleumstilsynet (Ptil) varslet om at ytterligere to konvensjonelle livbåter på Veslefrikk har så store skader at de må settes ut av drift. Ptil ber nå Statoil granske håndteringen av avvikssituasjonen som oppsto etter at en sliskelivbåt på Veslefrikk B feilet i test 21. juni i år.


Ptil har i tidligere omtale på vårt nettsted gjort rede for problemene som fulgte da fritt fall-livbåten av typen sliske ble ødelagt i test 21. juni.

I forbindelse med unntaksbehandlingen for videre drift på Veslefrikk B, ble to konvensjonelle livbåter (livbåt 4 og 5) satt i funksjon som kompensasjon etter bortfallet av sliskelivbåtene. Den 6. juli ble det imidlertid oppdaget feil på låresystemet til de to konvensjonelle båtene, og produksjonen måtte stenges på ny. Feilen ble rapportert utbedret, slik at Veslefrikk kom tilbake i produksjon 10. juli.

Veslefrikk

Veslefrikk A (til venstre) og B (Foto: Øyvind Hagen, Statoil)

Lørdag 23. juli ble produksjonen på feltet igjen nedstengt etter at Statoil oppdaget sprekker i en konvensjonell livbåt på Veslefrikk A (livbåt 7). I tillegg til dette oppdaget Statoil seint mandag 25. juli at livbåt 4 og 5 på Veslefrikk B har alvorlige korrosjonsskader som ikke ble oppdaget under den tekniske kontrollen i begynnelsen av juli.

Ber om gransking
Ptil ser med bekymring på den dårlige tilstanden og det manglende vedlikeholdet som er avdekket på de konvensjonelle livbåtene på Veslefrikk. Vi ber nå Statoil iverksette gransking av selskapets håndtering av avvikssituasjonen som oppsto etter bortfallet av sliskelivbåtene 21. juni og årsakene til svikten i vedlikeholdet.

Det er ingen direkte sammenheng mellom problemene med sliskelivbåtene og skadene på de konvensjonelle livbåtene. Arbeidet Statoil har iverksatt for å gjennomgå problemet med sliskelivbåtene, vurderes av Ptil å være i godt gjenge og av forventet grundighet og kvalitet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064