Gå til hovedinnhold

Ptil aksepterer delvis oppstart på Snorre

Petroleumstilsynet (Ptil) gir grønt lys for oppstart av Snorre UPA (undervannsproduksjonsanlegget) og Vigdis. Det arbeides fremdeles med å få bekreftet det fullstendige sikkerhetsbildet på Snorre A etter den undersjøiske gassutblåsingen 28. november, men oppstart av satellittene berøres ikke lenger av dette.


Myndighetene har hatt omfattende møtevirksomhet med Statoil i etterkant av hendelsen i brønn P-31, parallelt med operatørselskapets arbeid med å reetablere forutsetningene for samtykket til bruk av Snorre A.

Undersøkelsene og normaliseringsarbeidet er blitt forsinket på grunn av dårlig vær og tekniske problemer. Statoil har derfor utarbeidet en alternativ plan for oppstart av produksjonen, der første trinn er å åpne Snorre UPA og Vigdis.

Ptil mener at Statoil nå har bekreftet at produksjon fra satellittene er sikkerhetsmessig forsvarlig.

Statoil har i rapport og brev til Ptil skissert en tretrinnsplan for å komme tilbake i normal produksjon på Snorre A. Etter start av satellittene, ønsker operatøren Ptils klarering for å gjenoppta produksjon fra plattformbrønnene og deretter til oppstart av bore- og brønnaktiviteter fra Snorre A-innretningen.

Ptil vil vurdere forutsetningen for de to sistnevnte trinnene separat, når vi mottar formelle anmodninger om dette fra Statoil.

Granskingen
Ptil nedsatte en egen granskingsgruppe etter utblåsingen på Snorre A, som er én av de mest alvorlige hendelsene på norsk sokkel noen gang. Gruppen presenterte en intern, uoffisiell delrapport 20. desember som har staket ut kursen for den videre granskingen. Arbeidet er omfattende, men har høy prioritet i Ptil. Det er foreløpig ikke klart når rapporten vil være ferdig.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064