Gå til hovedinnhold

Prosjektet "Aldring og helse på sokkelen"

Prosjektet "Aldring og helse på sokkelen" har som mål å kartlegge tiltak som må settes i verk for at de ansatte skal ha mulighet til, evne til, og selv ønske å arbeide fram til pensjonsalderen. Prosjektet er initiert av industrien, og Petroleumstilsynet er med som observatør. Sikkerhetsforum er referansegruppe for prosjektet.


Stigende gjennomsnittsalder i oljeindustrien var en av årsakene til at "Aldring og helse på sokkelen"-prosjektet ble igangsatt våren 2001.

Arbeidet er ledet av en styringsgruppe der partene - OLF, NR, og TBL på arbeidsgiversiden og NOPEF, OFS og Lederne på arbeidstakersiden - har som målsetting å bidra til at ansatte på sokkelen både ønsker- og har evne og helse til å jobbe til oppnådd pensjonsalder. NHO og LO deltar som representanter for Hovedavtalens fellestiltak (HF).

Pilotprosjekt, kartleggingsstudie og en tiltaksfase er allerede gjennomført.

Tiltaksfasen har involvert elleve bedrifter, som har vurdert, utviklet og gjennomført tiltak som kan redusere førtidspensjoneringen, få ned sykefravær og uførerate, motvirke effekten av den høye gjennomsnittsalderen i oljeindustrien og sørge for at ansatte i alle aldre bevarer god helse og arbeidsevne.

OLF har samlet kartleggingsstudien, rapport fra tiltaksfasen og rapportene fra de ulike prosjektbedriftene på sitt nettsted (Se lenkeboks).

Aldring og helse-prosjektet er gjennomført i nært samarbeid med Rogalandsforskning, som også har etablert et eget nettsted med lenker til forskningsaktiviteter knyttet til prosjektet. (Se lenkeboks)

Kontakter: