Gå til hovedinnhold

Program klart for Ptil-seminar om arbeidstidsordninger i utvikling

Har nye ordninger på landanleggene i petroleumsvirksomheten betydning for HMS-nivået? Petroleumstilsynet inviterer til seminar 5. desember kl. 0900-1400.


 

 

På Melkøya og Nyhamna har det blitt gjort forsøk med nye skiftordninger (14-21), med lenger sammenhengende arbeidsperioder og tilsvarende friperioder. Det er de store fagforbundene som har åpnet opp for forsøk med slike ordninger.

Petroleumstilsynet inviterer til konferanse om HMS-konsekvenser av de nye arbeidstidsordningene. Konferansens hovedtema er hvordan utvidede arbeidstidsordninger påvirker risiko for uønskede hendelser, skade og sykdom.

Utviklingen i forbindelse med utbyggings- og oppgraderingsprosjekter ved landanleggene har gått i retning av ordninger hvor en arbeider 12 timer 14 sammenhengende dager for deretter å ha 21 dager fri. Dette innebærer en endring både når det gjelder eksponering for faktorer i arbeidsmiljøet og betingelser for restitusjon og hvile.

Evalueringen av 14-21 ordningen på Snøhvit og Ormen Lange-utbyggingene vil bli lagt frem, sammen med de erfaringer Ptil har gjordt seg i løpet av våren 2006 med tilsyn rettet mot arbeidstid.

Ptil ønsker med seminaret å bidra til en utveksling av erfaringer og kunnskap omkring utfordringene med utvidede arbeidstidsordninger på land.

Blant temaene som blir tatt opp på seminaret kan nevnes:

  • Rammer: Hva sier regelverket om skiftordninger?
  • Erfaringer: Ptils erfaringer med tilsyn på arbeidtid på landanleggene.
  • Aker Kvaerners evaluering av 14-21 ordningen på Melkøya og Nyhamna.
  • Helse og sikkerhet ved komprimerte arbeidstidsordninger ved Bo Veiersted, STAMI.

Målgruppe

  • Ledelse HMS-personell og verneombud fra operatør - og entreprenørselskaper
  • Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene
  • Relevante FoU-miljøer

For mer informasjon om seminaret, send epost til Åse Ohrstrand Larsen.