Gå til hovedinnhold

Presentasjoner fra støyseminaret "Hørr nå her!" 10. april

Petroleumsindustriens støyprosjekt og Petroleumstilsynet inviterte til seminar om støy 10. april 2012 i Stavanger.


Seminaret omhandlet støy og støyskader og hva som kan gjøres for å ta ondet ved rota.

Alle presentasjonene fra seminaret er nå lagt ut på OLF sine hjemmesider.

Her finner du også filmer fra seminaret.