Gå til hovedinnhold

Port Rigmar har fått samsvarsuttalelse

Den flyttbare boliginnretningen Port Rigmar har fått Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse (SUT) 30. mai 2008. Innretningen opereres av Polycrest AS.


Port Rigmar (bildet) og relevante deler av Polycrest AS sin organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Port Rigmar (kilde: Awilco)

Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling. Vurderingen er gjort i tråd med Ptils ”Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse” utgitt 1.7.2006.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Polycrest AS sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |