Gå til hovedinnhold

Port Reval har fått samsvarsuttalelse

Boliginnretningen Port Reval har fått Petroleumstilsynets (Ptil) samsvarsuttalelse.


OSM Offshore (OSM) søkte med brev datert 19.3.2007 om (SUT) for boliginnretningen Port Reval.

Ptil har gitt SUT for Port Reval 3.8.2007.

Lenke:Brev til OSM med vedtak om SUT

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss