Gå til hovedinnhold

Politisk dyr i hovedstaden

- Det er viktig for norsk olje- og gassklynge å være god på HMS. Det er viktig i seg selv, men også når en orienterer seg mot andre oljeprovinser er det avgjørende at en kan vise til gode strategier og godt omdømme, sier Frode Alfheim, leder av Nopefs HMS-utvalg* og tilbake som medlem av Sikkerhetsforum for tredje gang.


  • * Merknad: 4. september 2006 slo Nopef og Kjemisk forbund seg sammen til Fagforbundet for industri og energi (IE)

- Det er sabla viktig for oss å ha et engasjement for medlemmene offshore og for deres trygghet på arbeidsplassen. Når mange peker på situasjonen i andre industrier hvor fokuset på sikkerhet ikke er like synlig, vil jeg si at dette ikke betyr at vi skal senke ambisjonene for denne industrien. Tvert imot, sier Alfheim og understreker at det innenfor en høyrisikobransje med stort ulykkespotensial er viktig å ha et kontinuerlig fokus på utviklingen av risikonivå og på arbeidsmiljøforholdene.

Dette er din tredje runde i Sikkerhetsforum
- Ja, jeg var jo med og sørget for at Sikkerhetsforum ble opprettet ved at vi gikk til "ho Sylvia" og ba om å få oppretta en slik arena, sier Frode Alfheim, som er på fornavn med flere statsråder etter å ha vært politisk rådgiver i tre forskjellige regjeringer. Først hos Jørgen Kossmo i forsvarsdepartementet i Brundtland-regjeringen, deretter hos Grete Knudsen i industri- og næringsdepartementet i Jagland-regjeringen og til sist hos Jørgen Kosmo - og hos Sylvia Brustad, som overtok etter Kosmo, i Arbeids- og administrasjonsdepartementet i Stoltenberg-regjeringen.

- Vi måtte prøve å samle troppene og bringe tre-partsarbeidet for HMS på fote igjen etter at det hadde ligget nede for lenge. På den tida kom det vel mange innspill fra industrien som verken myndighetene eller arbeidstakerne ble involvert i. Det var viktig å samle trådene ett sted og på en arena som lå i myndighetsorganet. Jeg tror vi skal være glade for at Sylvia responderte og at det kom et initiativ fra toppen.

Alfheim har en mangeårig bakgrunn fra politisk arbeid i Arbeiderpartiet og har, foruten sine tre perioder som politisk rådgiver, hatt flere politiske verv i partiet og da spesielt med industripolitikk og HMS. Mens han tidligere var ansatt i Oljekartellet i LO og deretter i LO-industri og satt som LO sin representant i LO, sitter han i dag i Sikkerhetsforum som en av Nopef sine to representanter - etter at han ble valgt inn som første nestleder i Nopef i oktober 2004.

Frode Alfheim, Nopef
- Fra den tida jeg jobba med olje- og gass opplevde jeg
tilsynsmyndigheten som en oppegående og kompetent
etat som involverte partene og som utfordret næringen.
Hva synes du om den nye dimensjonen med landdelen inn i Sikkerhetsforum?
- Vi var i utgangspunktet positive til at OD/Ptil skulle ivareta landdelen. For oss har det vært gode dialoger og gode prosesser i samhandlingen med tilsynsmyndigheten på offshoredelen. Det er et godt system å ta med seg på land, og vi syntes egentlig at det var et kunstig skille som det var.

- Men - jeg må også si at når dette skjer - så er det uhyre viktig å kjøre prosesser som ivaretar langsiktige hensyn. Det kreves masse ressurser for å ivareta både de oppgavene Ptil har, men ikke minst alle de nye.

- Etter at Ptil ble skilt ut fra OD har Ptil allerede ansvaret for en rekke tunge prosesser som ny Stortingsmelding om HMS i industrien og et nytt, helhetlig regelverk for samlet industri. Dette er ingen enkel prosess, fordi det ikke bare er snakk om å ta inn landdelen i offshoredelen. Her er ulike tradisjoner, kulturer, systemer og rammebetingelser som skal samordnes for å komme fram til de beste løsningene. Vi er derfor spente på å se om tilsynet har rygg til å bære alle disse utfordringene - og ivareta oppgavene på en fullt forsvarlig måte.

- Fra den tida jeg jobba med olje- og gass opplevde jeg tilsynsmyndigheten som en oppegående og kompetent etat som involverte partene og som utfordret næringen. Både i det forrige regelverksprosjektet og i HMS-meldingen var det rom for engasjement fra alle som ønsket det.

Den store utfordringen framover blir å ha et tilsyn som har ryggrad og som tør stå imot - ikke bare fra dag til dag, men i det lange løp og som står på trygg grunn uavhengig av konjunkturer og skiftende politiske og kommersielle aktører. Dersom tilsynet skal ivareta krevende prosesser på en god måte og ivareta de store oppgavene det pålegges både med regelverksarbeidet og HMS-meldinger hvert fjerde år, må det få tilført tilstrekkelige ressurser. Dersom dette ikke skjer, må tilsynet sjøl si stopp.

- Vi ser i disse tider - hvor ingen kan klage på lav aktivitet i næringen - tendenser til at tilsynet ikke tør stå på eget regelverk. Jeg tenker her selvsagt på siste utspill fra dere i restitusjon og hvileproblematikken på Ekofisk. Jeg har vel ikke vært så irritert på tilsynet som nå, sier han og viser til Nopef sitt eget nettsted hvor denne debatten har vært et hett tema i det siste.

Frode Alfheim, Nopef
- Det er viktig at Sikkerhetsforum deltar i de
sentrale debattene, samtidig er det blitt en stor
arena med mange aktører.
Tilbake til Sikkerhetsforum - hvilke forventninger har du til denne arenaen?
Det er mange og viktige beslutninger som skal tas for utviklingen av denne næringen - det gjelder også tilgang på letearealer. Det er viktig at Sikkerhetsforum deltar i de sentrale debattene, samtidig er det blitt en stor arena med mange aktører.

- Fram til nå mener jeg at en har lyktes i forhold til hensikten om å få en møteplass for å drøfte sentrale HMS-utfordringer. Samtidig er det blitt "innihelvetes" svært, med masse prosesser gående samtidig. Spørsmålet er om en klarer å samle trådene og samtidig skape nok rom for debatt.

- Samtidig er mange positive prosesser igangsatt i næringen - spesielt gjennom Samarbeid for Sikkerhet (SfS) som er blitt en møteplass for å håndtere de praktiske utfordringene. Alt dette er voldsomt arbeidskrevende, men jeg har tro på at vi fortsatt skal klare å gjøre Sikkerhetsforum til den sentrale tre-partsarena for HMS i hele industrien, som vi har tatt mål av oss å få til.

Din vei inn i dette fagligpolitiske arbeidet?
- Jeg har alltid vært voldsomt opptatt av den faglige og politiske delen av arbeidslivet, og jeg har en fiskerfaglig høgskoleutdanning som jeg ikke fikk tatt i bruk. I stedet ble det tidlig mye politikk. Da jeg våren 98 ble tilsatt som oljesekretær i LO, hadde jeg egentlig lite kunnskap om olje- og gassnæringen. Samtidig var dette et miljø med masse kunnskapsrike, engasjerte og erfarne folk både i politikken, i fagforeningene og i næringen.

- Møtet med Nopef var særdeles stimulerende som et relativt nytt forbund i LO-familien og ikke så tradisjonelt og forutsigbart. Folk snakket rett fra levra, det passet meg godt. Som politisk rådgiver i Kommunaldepartementet, rakk vi å gjøre ferdig offshoreregelverket og vi ble nesten ferdige med HMS-meldingen før Victor Norman overtok. Men vi har ikke vært misfornøyd med det produktet som han la fram. Det kunne ha skjedd verre ting, føyer han til med et flir.

Jeg hadde håpet å avdekke noen sære eller smale interesser ...
Vel, jeg holder med Liverpool og Bodø Glimt og reiser gjerne langt for å se kamper. Jeg går tidlig til sengs hvis de taper. Som familiemann med samboer og en sønn på tre år, så begrenses egne, sære interesser. Kona jobber i SAS og er fra Bulgaria. Etter å ha tilbrakt halve livet sitt i Norge, snakker hu ei forfina Helgelandsdialekt - "minus bannskapen", sier han og ler godt.

Gullungen er sin far opp av dage - det vil si omgjengelig og blid, og snakker to språk flytende.

- Jeg er født og oppvokst på Dønna og ifølge kona er jeg altfor mye Dønnaværing, men det er fordi hu kommer fra en millionby, mens jeg kommer fra en holme ute i havet.