Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynets tilsynsrapporter publiseres i sin helhet på nett

Petroleumstilsynet (Ptil) vil fra 1. september 2009 publisere våre tilsynsrapporter i sin helhet på www.ptil.no. Dette gjør vi for ytterligere å bidra til å sikre et høyt HMS-nivå i petroleumsnæringen gjennom erfaringsoverføring og kunnskapsbygging.


Siden mai 2003 har vi blant annet publisert sammendrag av alle våre tilsynsrapporter på nett – både på norsk og engelsk.

Våre erfaringer og tilbakemeldinger fra næringen tilsier at disse artiklene er etterspurte og en viktig kilde til erfaringsoverføring og læring. Ptil har også erfart at stadig flere søker om innsyn i selve tilsynsrapportene.

Med dette som bakgrunn har vi besluttet å endre praksis og publisere alle tilsynsrapportene i sin helhet på nett fra og med 1. september 2009.

Samtidig endrer vi på våre maler slik at oversikten over personell som er intervjuet i forbindelse med tilsynet blir lagret som et vedlegg til tilsynsrapporten. Dette vedlegget vil ikke bli publisert på nettsiden vår.

På engelsk vil vi fortsatt kun publisere sammendrag av tilsynsrapportene.

Revisjoner og verifikasjoner, som danner grunnlag for våre tilsynsrapporter, utgjør bare en liten del av våre tilsynsaktiviteter. På nettstedet vårt publiserer vi blant annet artikler innen følgende områder relatert til tilsyn:

  • Tilsynsrapporter (kun sammendrag på engelsk)
  • Granskingsrapporter 
  • Varsel om pålegg og pålegg 
  • Korte meldinger om samtykker 
  • Meldinger om samsvarsuttalelser (SUT) 
  • Likelydende brev til næringen (relatert til tilsyn)

Informasjonen blir publisert på våre nettsider etter at berørte selskap har mottatt dokumentene.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064