Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynets gir ut ny publikasjon: "Risiko"

Petroleumstilsynets nye publikasjon, "Risiko", omhandler ulike aspekter knyttet til risiko i petroleumsvirksomheten.


Kan vi måle risiko? Hva er høy og lav risiko? Hvordan måle utvikling i risiko over tid? Dette er blant spørsmålene som diskuteres i Petroleumstilsynets nye publikasjon.

Prosjektet Utvikling i risiko - norsk sokkel (RNNS) danner utgangspunkt, og vi belyser sentrale tema som vurdering og oppfølging av gasslekkasjer, brønnspark, helikoptertrafikk og støy.

Et pilotprosjekt som ble gjennomført i 2000 og som var forløper til RNNS-prosjektet, synliggjorde at det innenfor HMS-området var svært ulike oppfatninger av risikobildet.

Arbeidsgiversiden hevdet at det aldri hadde vært så sikkert å operere på norsk sokkel. De ansatte mente derimot at utviklingen gikk i feil retning, delvis basert på enkeltobservasjoner og den vanskelig definerbare "magefølelsen".

Den sprikende oppfatningen av risiko og risikonivå var uakseptabel og understreket behovet for en omfattende kartlegging av risikonivået i petroleumsvirksomheten. Pilotprosjektet fra 2000 ble etterfulgt av fase to av RNNS-prosjektet i 2001. Siden er det presentert en omfattende RNNS-rapport hver vår - senest i april 2004.

Publikasjonen "Risiko" gir et overblikk over sentrale problemstillinger knyttet til risikovurdering og ?håndtering. I tillegg definerer RNNS-rapporten 2004 sentrale satsingsområder innen HMS: Gasslekkasjer, brønnspark, helikoptertransport og støy.

Publikasjonen foreligger både på norsk og engelsk.

For bestilling av trykt utgave (gratis), kontakt biblioteket, tlf 51 87 60 19 (Maks 300 eks.)

"Risiko" kan også lastes ned fra Petroleumstilsynets nettsted (pdf) - se lenkeboks.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret
Informasjonsrådgiver
E-post: ole-johan.faret@ptil.no