Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynets årsberetning 2005

Fredag 28. april ble både årsberetning for 2005 og resultater fra fase 6 (2005) av prosjektet "Utvikling i risikonivå - norsk sokkel" (RNNS) presentert


Petroleumstilsynets årsberetning 2005 består av tre deler - Signaler, Tilsyn, fag og fakta og Drift og organisasjon.

Årsberetningen: 

Trykt publikasjon:
Årsberetningen i trykt utgave på norsk og engelsk kan bestilles ved henvendelse til biblioteket (e-post: publikasjoner@ptil.no). Publikasjonen er gratis.

Utvikling i risikonivå - norsk sokkel (RNNS)

RNNS-rapportene er også publisert og kan lastes ned fra vårt nettsted.