Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet vil granske gassutblåsningen på Snorre A

Petroleumstilsynet har nedbemannet beredskapsorganisasjonen og gått over til ordinær vaktordning etter at utblåsningen fra brønn P-31 på Snorre A-innretningen ser ut til å være stanset.
Fortsatt gjenstår en del utfordringer knyttet til å reetablere barrierene i brønnen.
Petroleumstilsynet vil igangsette egen granskning av hendelsen.


Oppdatert 1. desember kl. 10.00

Søndag kveld 28. november ble alt mannskap som ikke har beredskapsoppgaver evakuert fra den Statoil-opererte innretningen etter at det ble oppdaget en større gasslekkasje.

Petroleumstilsynet ble varslet søndag klokken 19.23 og mobiliserte beredskapsorganisasjonen umiddelbart for å følge opp Statoils arbeid med sikring av personell og håndtering av brønnproblemene.

Selv om utviklingen på Snorre A er tilfredsstillende, er ikke risikoen for ytterligere lekkasjer avverget. Dette fordi det fortsatt gjenstår en del utfordringer knyttet til å reetablere barrierene i brønnen.

Petroleumstilsynet demobiliserte beredskapssentralen mandag klokken 15.45, men har fortsatt forhøyet beredskap slik at organisasjonen på kort varsel kan remobiliseres hvis behov.

Ingen skadet
Gasslekkasjen, som trolig skyldes brønnspark i en vann/gassinjeksjonsbrønn, ble oppdaget rundt klokken 19 søndag 28. november.

Et brønnspark (kick) innebærer en ustabilitet i brønnen som følge av at den tar inn gass, olje eller vann. Dersom barrierene svikter kan brønnspark føre til utblåsning (blowout).

Ingen personer ble skadet, men av et mannskap på 216 ble 141 tidlig evakuert - 90 personer til Snorre B og 50 personer til den flyttbare innretningen Stena Don, som ligger ved Visund. Ca kl. 02.10 fikk Petroleumstilsynet melding om at ytterligere 40 personer var evakuert - til Statfjord C.

En bemanning på 36 personer ble igjen på innretningen for avstengning og reetablering av nødvendige barrierer og kontroll med brønnen. Bemanningen på Snorre A vil øke noe utover mandagen i forbindelse med gjenstående arbeid for å gjenetablere brønnbarrierene.

Ifølge Statoil oppstod problemene med brønnen i forbindelse med brønnoverhaling og uttrekking av et produksjonsrør på feltet.

Selvstendig granskning
Petroleumstilsynet følger opp Statoils vurderinger av sikkerheten for mannskapet som er igjen på innretningen og selskapets innsats for å gjenvinne kontroll med brønnen.

Snorrefeltet ble påvist i 1979 og er det åttende største feltet på norsk sokkel.

Snorre er lokalisert øst for Statfjordfeltet.

Havdybden i området er 300 til 350 meter.

Snorre er et oljefelt og er bygd ut i to faser. Fase 1 omfatter en flytende stålinnretning med bolig- og prosessanlegg (Snorre A) i sør, og en havbunnsramme med ti brønnslisser (Snorre SPS) sentralt på feltet, knyttet til Snorre A. Snorre TLP er også bygd ut med eget prosessanlegg for produksjonen fra Vigdisfeltet.

Fase 2 omfatter en halvt nedsenkbar integrert bore-, prosess- og boliginnretning (Snorre B) på den nordlige delen av feltet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Pressetalskvinne Inger Anda
Tlf: 970 54 064
E-post: inger.anda@ptil.no