Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet tillater Statoil å bruke et fast stasjonert helikopter som evakueringsmiddel på Kristin

Petroleumstilsynet har gitt Statoil unntak fra innretningsforskriften § 43 (Evakueringsmidler) på Kristin, og tillater under gitte forutsetninger bruk av et fast stasjonert helikopter som evakueringsmiddel i perioden 24. august - 30. september 2005.


Lenker:

21. juni ble en sliskelivbåt skadet under planlagt dropptest på Veslefrikk B. Statoils rapport avdekker svakheter på overbygget. Dermed ble denne typen fritt-fall-livbåt på Veslefrikk B umiddelbart satt ut av drift og produksjonen nedstengt. Siden sliskelivbåtene på Kristin er av samme type, ble også disse umiddelbart satt ut av drift, og bemanningen på Kristin redusert til et minimum.

For å kunne fortsette forberedelsene til oppstart av Kristin-feltet, søkte Statoil om et midlertidig unntak fra regelverkskravet i innretningsforskriften § 43, som omhandler evakueringsmidler, inklusive krav om fritt-fall-livbåter. Statoil ønsker å øke antall personer på innretningen ut over sikkerhetsbemanning ved å plassere et eget helikopter om bord for nødevakuering.

Basert på Statoils dokumentasjon og vurderinger i Luftfartstilsynet og Ptil, gis det unntak fra regelverkskravet i en begrenset periode.

Forutsetninger for unntaket er blant annet kompenserende tiltak, som at

  • Innretningen er i sikker tilstand (gassfri og sjøsikker)
  • SAR-beredskapen på Heidrun er styrket gjennom redusert mobiliseringstid
  • Marin overvåking er styrket (Sandsli)
  • Et eget beredskapsfartøy (Ocean Fighter) er ved Kristin
  • Et helikopter er plassert på innretningen til evakuering av personell.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064