Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet styrker staben

Petroleumstilsynet styrker staben og søker etter i alt sju nye medarbeidere. Vi trenger dyktige og motiverte fagspesialister innen oppfølging av faste- og flyttbare innretninger, prosessteknologi, elektriske anlegg, arbeidsmiljø/arbeidstid, økonomi/samfunnsøkonomi, jus og innkjøp/regnskap.


Lenker:

Norsk olje- og gassindustri skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet. Sektoren skal være en foregangsnæring som skaper samfunnsverdier ved å satse bevisst på kvalitet og kunnskap.

Petroleumstilsynet skal legge premisser og være en pådriver for at aktørene holder et høyt HMS-nivå. Ptil ansvarliggjør næringen, driver informasjons- og rådgivningsvirksomhet og samarbeider med andre HMS-myndigheter - nasjonalt og internasjonalt. På denne måten bidrar også Petroleumstilsynet til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Fagspesialister
Nå skal staben styrkes, og Ptil trenger seks fagspesialister innen henholdsvis oppfølging av faste/flyttbare innretninger, prosessteknologi, elektriske anlegg, arbeidsmiljø/arbeidstid, jus, og innkjøp og regnskap. Vi trenger også en fagspesialist innen økonomi/samfunnsøkonomi i et vikariat på to år.

Organisasjonen i Petroleumstilsynet er lagbasert i forhold til de produktene vi jobber med. Ptil legger vekt på kompetanseutvikling i nettverk. Tverrfaglig samarbeid med forankring i sterke fagmiljøer gir gode muligheter for den enkeltes engasjement og utvikling.

Læring og utvikling
Petroleumstilsynet har inngått samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) for å heve realkompetanse til formalkompetanse innen områder som er viktig for etaten vår.

Vårt eget introduksjonsprogram bidrar til at nyansatte raskt blir kjent med miljø og arbeidsoppgaver. Kompetanseskolen arrangerer interne, tverrfaglige kurs.

Se stillingsannonsene for kontaktpersoner.