Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet si årsmelding - faktadelen

Faktadelen av Petroleumstilsynet si årsmelding er no publisert. Den omtalar viktige resultat av tilsynsverksemda vår.


Faktadelen av årsmeldinga inkluderer mellom anna:

  • oversikt over utvikling av ulykker og skader
  • resultater frå tilsynet
  • regelverksutvikling
  • nasjonalt og internasjonalt samarbeid
  • interne forhold og økonomi

Faktadelen av årsmeldinga fins berre i elektronisk format.

Bla i årsmeldinga


Sikkerhet - status og signaler
Årsmeldinga kan gjerne sjåast i samanheng med magasinet Sikkerhet – status og signaler, som er som ei slags årsmelding i magasinform. 

Her oppsummerer vi året som gjekk og ser på dei viktigaste utfordringane i året som kjem.