Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet setter søkelys på eldre innretninger

Aldring av infrastruktur og levetidsutvidelse er blant Petroleumstilsynets prioritert områder. Onsdag 23. august arrangerte vi et konstruksjonsseminar i våre lokaler. Målet var å bidra til å øke kunnskapen om håndtering av eldre innretninger.


Petroleumstilsynet og Det norske Veritas redegjorde for gjeldende regelverk. Ved eksempler fra Ekofisk, Frigg og Statfjord A fortalte operatørene hvordan problemstillingen var håndtert for de aktuelle feltene. En detaljert presentasjon viste hvordan en har håndtert problemstillinger knyttet til utmatting av innretninger med skipsskrog.

Under seminaret ble det også gitt oversikter over skadeutviklingen på norsk sokkel og i Mexicogulfen. Høsten 2005 ødela to orkaner et stort antall innretninger i Mexicogulfen.

De snaut 100 seminardeltakerne - i hovedsak fra operatør og ingeniørselskaper - ga også tilbakemeldinger om behovet for endringer av reguleringsbestemmelsene.

Lenker til presentasjoner under konferansen:
(på grunn av filstørrelsen er enkelte presentasjoner publisert i pdf)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Arne Kvitrud
E-post: arne.kvitrud@ptil.no