Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet (Ptil) gransker brann på Songa Dee

Ptil etablerte 6. desember en gruppe som skal granske brannen på boreinnretningen Songa Dee 4. desember 2007.


Brannen på riggen, som opereres av Stena Drilling, medførte evakuering av alt mannskap med unntak av sikkerhetsbemanningen. Også innretningens beredskapssentral måtte evakueres på grunn av røykutviklingen. Ptil ser svært alvorlig på hendelsen.

Granskingsgruppens mandat er å klarlegge hendelsens omfang, forløp og potensial og vurdere utløsende og bakenforliggende årsaker til at brannen oppsto. Gruppen, som består av tre fagpersoner fra Ptil, skal også vurdere hvordan Stena Drillings beredskapsorganisasjon fungerte under og etter brannen samt identifisere regelverksbrudd.

Songa Dee boret på Trollfeltet da ulykken skjedde og er under kontrakt med StatoilHydro. Boreinnretningen eies av Songa Offshore.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064