Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet og ONS lanserer HMS-pris

Petroleumstilsynet har i samarbeid med stiftelsen Offshore Northern Seas (ONS) innstiftet en ny HMS-pris - the PSA Award. Prisen skal deles ut annethvert år under oljemessen ONS i Stavanger. Fristen for å nominere kandidater i år er 1. mai.


Lenker:

- Målet med HMS-prisen er å gi anerkjennelse til særlig fremragende innsats som har bidratt til bedre sikkerhet for arbeidstakerne og til en heving av HMS-standarden generelt, sier direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal.

- Ulykker og uønskede hendelser berører menneskene som arbeider i virksomheten og deres familier. Slike hendelser har også innvirkning på selskapenes omdømme, produksjon og økonomi. Dette illustrerer hvor viktig det er å holde et høyt nivå på helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, legger Ognedal til.

Samarbeid med ONS
Petroleumstilsynets HMS-pris er innstiftet i samarbeid med stiftelsen Offshore Northern Seas (ONS). Tilknytningen til den internasjonale oljemessen, som arrangeres annethvert år i Stavanger, innebærer at prisen offisielt har et engelsk navn - The PSA Award.

- Både støtten til denne prisen og etableringen av HMS-lunsjen som en sentral del av oljemessens konferanseprogram viser at også ONS oppfatter sikkerheten som et viktig element i virksomheten. Det er gledelig, sier Ptil-direktøren.

- HMS i vid forstand handler om å beskytte mennesker og miljø. ONS ser på the PSA Award som et nytt og viktig element i arbeidet for å styrke det generelle HMS-arbeidet. Ved å samarbeide om denne prisen ønsker vi å bidra til at dette området får et enda sterkere fokus i tiden fremover, sier administrerende direktør Kjell Ursin-Smith i Stiftelsen ONS.

HMS-resultater, potensial og økonomi
Detaljert informasjon om bakgrunn for HMS-prisen og kriterier som legges til grunn er publisert på Ptils nettsted. Her fins også et elektronisk skjema for å foreslå kandidater, som kan være enkeltpersoner, selskaper, andre myndigheter, institusjoner eller organisasjoner.

Forslag med tilhørende dokumentasjon må være registrert innen 1. mai i år.

Sikkerhetsforum, som er den sentrale samarbeidsarena for partene i næringen og myndighetene i HMS-spørsmål, er referansegruppe for HMS-prisen.

Statsråd deler ut HMS-prisen
Referansegruppen skal vurdere hvilke resultater innenfor helse, miljø og sikkerhet tiltaket har ført til, tiltakets potensial for anvendelse i andre olje- og gassprovinser verden over og økonomiske aspekter ved tiltaket i form av sikrere og mer effektive aktiviteter.

Referansegruppen skal gi sine anbefalinger blant de nominerte kandidatene til Petroleums¬tilsynet, som så avgjør hvem som skal få prisen.

Prisvinneren vil bli kunngjort av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen under HMS-lunsjen 24. august i regi av ONS.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
Pressekontakt
Telefon: 970 54 064
E-post: ole-johan.faret@ptil.no