Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet inviterer til konstruksjonsseminar

Petroleumstilsynet (Ptil) ønsker velkommen til konstruksjonsseminar onsdag 27. august 2008. Seminaret har til hensikt å øke den generelle kunnskapen om konstruksjoner, og spre erfaringene i industrien.


Tid:Onsdag 27. august 2008, kl 09.00 – 15.30

Sted:
Ptils lokaler i Professor Olav Hanssens vei 10 i Stavanger

Frist for påmelding:
20. august 2008

Programmet legger opp til presentasjon av nye standarder og erfaringsoverføring om eksisterende konstruksjoner. Seminaret vil ha et faglig fokus, med tid avsatt til diskusjon og innspill rundt innleggene som blir holdt.

På dagsordenen vil det være presentasjon av blant annet ny NORSOK N-001, ISO 19902 og framtidig bruk av NORSOK og ISO-standarder. Virvelinduserte tverrsvingninger i luft, og hva fullskalamålinger og modellforsøk har lært oss når det gjelder dynamisk konstruksjonsrespons, er også temaer.

Seminaret er gratis.
 

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet:
Gerhard Ersdal
E-post:
gerhard.ersdal@ptil.no

Arne Kvitrud
E-post: arne.kvitrud@ptil.no