Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet har fått tilsynsansvar for tre planlagte gasskraftverk

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har besluttet å utvide Petroleumstilsynets ansvarsområde til å omfatte tre planlagte gasskraftverk i Skogn, Hammerfest og Grenland med tilknyttede gassrørledninger.


Petroleumstilsynet har siden opprettelsen 1. januar 2004 hatt tilsynsansvaret for enkelte landanlegg som driver petroleumsvirksomhet. Dette ansvaret inkluderer tilsyn med de planlagte gasskraftverkene på Kollsnes, Kårstø, Melkøya, Sture, Slagentangen, Tjeldbergodden og Mongstad.

For å sikre en helhetlig oppfølging mener AID det er hensiktsmessig at tilsynsansvaret for alle gasskraftverk i Norge tillegges én tilsynsetat innen sikkerhet og arbeidsmiljø. Derfor har Departementet vedtatt at Petroleumstilsynet skal være tilsynsmyndighet også for de tre planlagte gasskraftverkene som ligger utenfor landanleggene som etaten allerede har tilsynsansvar for.

Lenke: