Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet gransker tre hendelser med personskade på landanlegg

I perioden 16-21. april har det skjedd tre alvorlige hendelser med personskade på landanlegg; en på Melkøya i Hammerfest og to på Kollsnes utenfor Bergen. Petroleumstilsynet, som har myndighetsansvar for tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø på petroleumsanleggene, har igangsatt gransking av hendelsene.


  • 16. april ble en anleggsarbeider alvorlig skadet etter å ha blitt truffet av en stålbjelke på Snøhvit landanlegg på Melkøya. Anleggsarbeideren jobbet på kaianlegget hvor gassen fra Snøhvit skal skipes ut da ulykken skjedde. Statoil er operatør.
  • 21. april skled en leiearbeider som jobbet på Kollsnes i en stillasleider, og ble hengende etter en arm. Pasienten ble sendt til Haukeland sykehus, og det ble konstatert brudd i skulderen. Gassco er operatør.
  • Noen timer senere – klokken 16 – skjedde nok en ulykke med personskade på Kollsnes: En person som stod på bakken og rengjorde flenser, fikk kilt foten inn i et stillas. Resultatet er et sannsynlig brudd i ankelen.

Petroleumstilsynet ser alvorlig på hendelsene, og har iverksatt gransking. Det er blant annet sendt en egen granskingsgruppe til Kollsnes. Arbeidstilsynet yter viktig bistand i dette granskningsarbeidet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
Tlf. 970 54 064