Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet gransker stor gasslekkasje på Visund

Petroleumstilsynet skal granske gasslekkasjen på Visund 19. januar. Det er observert et stort hull i fakkelrøret der lekkasjen oppstod. Dette tyder på at gasslekkasjen var meget stor.


Visund. Foto: StatoilDet var 91 personer om bord på den Statoil-opererte innretningen (bildet) da både gass- og flammedetektorer ble aktivert klokken 00.03. Produksjonen ble umiddelbart nedstengt. 17 personer ble evakuert med helikopter til Gullfaks A-innretningen. Øvrig personell som ikke hadde oppgaver i forbindelse med hendelsen, mønstret til livbåtene. Ca klokken 02.30 var situasjonen normalisert og mønstringen avsluttet.

Petroleumstilsynet har etter hendelsen vært i nær dialog med Statoil. Som følge av elendig vær ble det først utført inspeksjoner i prosessanlegget i dagslys. Ifølge ledelsen på Visund er det observert et hull med diameter på 50-60 cm i røret som leder til fakkeltårnet.

Observasjonen indikerer at det har strømmet store mengder gass ut av dette hullet. Gassen fortsatte å strømme ut inntil prosessanlegget var ferdig trykkavlastet. Som følge av sterk vind har gassen raskt blåst bort fra innretningen.

Basert på observasjoner og foreløpige analyser hos Visund-ledelsen er det lite som tyder på at flammedetektoren slo ut som følge av varmeutvikling eller brann. Dette er blant forholdene som Ptils granskingsgruppe vil undersøke.

Også Statoil har nedsatt et granskingslag etter denne alvorlige hendelsen.

Olje- og gassfeltet Visund ligger i Nordsjøen, 22 kilometer nordøst for Gullfaks-feltet i Tampen-området. Produksjonen startet våren 1999. Lenke til mer informasjon om Visund (Statoils nettsted)

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
pressekontakt
Mobil: 970 54 064
E-post: ole-johan.faret@ptil.no