Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet gransker livbåthendelser

Petroleumstilsynet har iverksatt gransking etter flere hendelser ved utskifting av livbåter på Kristin og Veslefrikk.


30. desember 2008 ble Petroleumstilsynet (Ptil) kjent med at det ikke var mulig å utløse en frittfall-livbåt på Veslefrikk B (VFB). Problemet ble avdekket i forbindelse med at denne båten skulle sjøsettes for å gjøre plass til en ny livbåt. Utløserkroken ble smurt og beveget en del ganger slik at kroken løste ut.

2. januar krevde vernetjenesten på Veslefrikk at frittfall-livbåtene skulle tas ut av drift og at bemanning på innretningen skulle justeres ned til tilgjengelig konvensjonell livbåtkapasitet på Veslefrikk A. Utskifting til nye frittfall-livbåter på VFB fortsatte, og testing ble utført. Natt til 7. januar ble det konstatert at det var problemer med å utløse kroken på de nye frittfall-livbåtene når disse var fullastet.

7. januar meldte StatoilHydro til Ptil at Kristin skulle nedbemannes til gjenværende unntaksbemanning (GUB). Innretningen hadde skiftet til nye frittfall-livbåter av samme type som på VFB i september 2008, og hadde opplevd problemer med utløserkroker 12. desember i fjor. Sistnevnte hendelse ble Ptil først informert om av StatoilHydro 7. januar.

Alvorlig
Ptil ser alvorlig på at det på ny blir avdekket feil og mangler på evakueringsmidler, og at det på ny oppstår usikkerhet om godheten av disse.

Basert på opplysningene som Ptil har i dag, finner vi det nødvendig å iverksette en egen gransking. Granskingsgruppa skal blant annet klarlegge alle relevante forhold rundt de siste livbåthendelsene. Gruppen skal også vurdere styringsmessige og risikostyringsmessige forhold ved kravspesifisering, bestilling, design, prosedyrer for testing, kvalifisering og vedlikehold av komponenter og systemer berørt ved utskifting av livbåter på Kristin og Veslefrikk.

Granskingen retter seg i første omgang mot StatoilHydro og livbåtleverandøren Umoe Schat-Harding. Granskingen kan utvides til å omfatte andre aktører og leverandører berørt av funn som kommer frem under granskingsgruppens arbeid.

Aktivitet og bemanning på de berørte innretninger (Kristin og Veslefrikk A og B) er, etter vår vurdering, justert i tilstrekkelig grad til å opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå.

,
E-post: |