Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet gransker kondensatlekkasje på Kollsnes

Petroleumstilsynet (Ptil) har iverksatt gransking etter en kondensatlekkasje på prosessanlegget på Kollsnes i Øygarden i Hordaland 19. mai.


Lekkasjen skjedde utendørs, og førte til nødavstenging og evakuering av anlegget. Ingen personer ble skadet da hendelsen inntraff.

To personer fra Ptil reiser onsdag 20. mai til Kollsnes for å granske hendelsen. Målet med vår gransking er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker. Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på nettstedet vårt.

Gassco er operatør for Kollsnes. StatoilHydro har det teknisk driftsansvaret for anlegget (TSP). Lenke til info om Kollsnesanlegget (StatoilHydros nettsted)

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064