Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet gransker kollisjon mellom fartøy og innretning på Ekofisk

Petroleumstilsynet (Ptil) har iverksatt gransking etter at fartøyet Big Orange XVIII kolliderte med Ekofisk-innretningen 2/4 W 8. juni. Kollisjonen medførte skader både på 2/4-W (innretning, bro og brønnutstyr) og fartøyet, og hadde et storulykkespotensial.


Big Orange XVIII

Big Orange XVIII (arkivbilde)

Fartøyet ”Big Orange XVIII” var på vei inn mot 2/4-X for arbeid med brønnstimulering. Da den nærmet seg 2/4-X kom den ut av kontroll. Den unngikk kollisjon med 2/4-X og 2/4-C, passerte under broa mellom disse innretningene og traff så 2/4-W.

Den alvorlige hendelsen på Ekofiskfeltet, som opereres av ConocoPhillips, inntraff 8. juni klokken 04.17.

Ptil har i forbindelse med hendelsen satt i gang to aktiviteter. Den ene gjelder oppfølging av normaliseringsarbeidet til ConocoPhillips, den andre er vår gransking av hendelsen.

Mål for normaliseringsgruppa i Ptil er å følge opp at ConocoPhillips gjør de nødvendige tiltak for å sikre innretningen før den tas i bruk eller fjernes.

Mål for granskingen er å klarlegge hendelsesforløp, direkte og bakenforliggende årsaker, konsekvenser (faktiske og potensielle), beredskapsmessige forhold og identifisere eventuelle regelverksbrudd. Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på nettstedet vårt.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064