Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet gransker hydrokarbonlekkasje på Oseberg C

Petroleumstilsynet har iverksatt gransking av hydrokarbonlekkasjen som oppsto på Oseberg C-innretningen fredag 12. september.


 Petroleumstilsynet ble varslet om den betydelige lekkasjen klokka 18.00 samme dag. Det er StatoilHydro som opererer Oseberg C. Inspeksjon av skadestedet etter at anlegget var bekreftet trykkløst, avdekket brudd i en trykkutjevningslinje.

Alt personell mønstret rutinemessig i livbåtene, men ingen kom til skade i forbindelse med hendelsen – som medførte generell alarm og nedstenging av produksjonen.  

Enhver lekkasje av hydrokarboner utgjør fare. Dersom en hydrokarbonlekkasje antennes, vil det medføre brann og/eller eksplosjon. Slike hendelser vil utgjøre stor fare for personer ombord, innretningen og omgivelsene.

Oseberg C er en integrert bolig-, prosess- og boreplattform vel 14 kilometer nord for feltsenteret. Oseberg feltesenter ligger om lag 130 kilometer nordvest for Bergen.

Kontaktinformasjon
Inger Anda, Pressetalskvinne

E-post inger.anda@ptil.no | Telefon 970 54 064