Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet gransker hendelse med alvorlig personskade på Troll C

Petroleumstilsynet (Ptil) har iverksatt gransking etter en hendelse med alvorlig personskade på Troll C lørdag 9. mai.


En dekksoperatør kom i klem mellom kontainere på lastedekk på den StatoilHydro-opererte innretningen. Det ble ikke observert synlige ytre skader, men vedkommende ble brakt til hospital for undersøkelse/observasjon, og sendt videre med SAR-helikopter til Haukeland universitetssykehus for ytterligere undersøkelser.

Det ble først registrert lettere skader. Senere på lørdagen ble det opplyst om at den skadde har flere alvorlige skader, men tilstanden var stabil.

Tre personer fra Ptil reiste søndag formiddag 10. mai til Troll C for å granske hendelsen. Målet med vår gransking er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker. Granskingsgruppa skal også vurdere eventuelle likheter med tidligere hendelser. Granskingen vil resultere i en rapport som vil bli publisert på nettstedet vårt.

I tillegg til at Ptil gjennomfører en selvstendig gransking, har politiet bedt Ptil om bistand i deres etterforskning.
 

,
E-post: |