Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet gransker dødsulykke på Oseberg B

Petroleumstilsynet (Ptil) har iverksatt gransking av en dødsulykke på Oseberg B 7. Mai. En person omkom etter å ha falt ca 14 meter fra et stillas og ned på dekk.


Oseberg-feltet ligger i den nordlige del av Nordsjøen. StatoilHydro er operatør for feltet. Les mer på StatoilHydros nettsted

 

Ulykken skjedde i 9-tiden i forbindelse med demontering av stillas på Oseberg B. Personen, som er entreprenøransatt, fikk alvorlige personskader og ble fraktet til Haukeland sykehus med SAR-helikopter. Kort tid etter døde han.

Tre personer fra Ptil reiser torsdag ettermiddag til Oseberg B for å granske den alvorlige hendelsen. Målet med vår gransking er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker. Granskingen vil resultere i en rapport som vil bli publisert på nettstedet vårt.

I tillegg til at Ptil gjennomfører en selvstendig gransking, har politiet bedt Ptil om bistand i deres etterforskning.

Forrige dødsulykke på norsk sokkel var i 2007, da en fillipinsk sjømann falt over bord på Saipem 7000 og omkom under en løfteoperasjon for Statoil i Nordsjøen. Sist det var en dødsulykke relatert til petroleumsvirksomhet på en fast innretning på norsk sokkel, var på Gyda i 2002.

,
E-post: |