Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet gransker alvorlig løftehendelse på Deepsea Atlantic

Petroleumstilsynet (Ptil) har iverksatt gransking etter en alvorlig hendelse på Deepsea Atlantic 10. august. Under et løft falt et syv tonn tungt lederør ca. seks meter ned på catwalk. En person oppholdt seg på boredekk om lag seks meter fra fallstedet. Ingen personer kom fysisk til skade under hendelsen.


Hendelsen inntraff kl. 21.25 mandag 10. august mens den flyttbare boreinnretningen, som opereres av Odfjell Drilling A/S, var i aktivitet for StatoilHydro på Gullfaks Sør-feltet. Ptil ble varslet om hendelsen kl. 22.10.

Ved innløft av første 30" lederør fra catwalk horisontal til vertikal, åpnet elevator med den følge at den høyeste enden på det syv tonn tunge lederøret falt ca. seks meter ned på catwalk. Nedre enden av lederøret var ikke løftet klar av catwalk da hendelsen skjedde, og målt vekt i løfteblokken da hendelsen inntraff var tre tonn. Operasjonen ble umiddelbart stanset.

Ptil har nedsatt et granskingslag på tre personer som tirsdag 11. august reiste ut til Deepsea Atlantic.

Ptils gransking rettes primært mot boreentreprenør (Odfjell Drilling). Målet med vår gransking er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker. Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på nettstedet vårt.

,
E-post: |