Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet gir pålegg til ConocoPhillips

Varselet om pålegg til ConocoPhillips Norge (CopNO) etter dykkertilsyn mot fartøyene DSND Pelican og Seaway Osprey, følges nå opp av pålegg.


Brevet med varsel om pålegg ble oversendt CopNO 29. juni. Petroleumstilsynet (Ptil) mottok 1. juli et svarbrev fra operatørselskapet. Opplysningene i brevet er imidlertid ikke av en art som gjør at tilsynet endrer oppfatning i saken. Det gis derfor et pålegg som er identisk med punktene som ble listet opp i varselet (se lenker).

Påleggene skal etterkommes før dykkeraktiviteten starter, og senest 10. juli. Ptil skal ha melding når påleggene er etterkommet, sammen med en beskrivelse av de utførte tiltakene.

Petroleumstilsynet mottok fredag 9. juli tilfredsstillende dokumentasjon fra CopNO om at punktene fra pålegget er ivaretatt. Dykkeroperasjonen kunne dermed starte som planlagt fra 10. juli.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Pressekontakt
Telefon: 970 54 064
E-post: inger.anda@ptil.no