Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet bekymret over alvorlige helikopterhendelser

I løpet av den senere tid har det på norsk sokkel skjedd flere helikopterhendelser med potensial for alvorlige konsekvenser både for personell, helikopter og innretninger. Petroleumstilsynet skal granske hendelsene i samarbeid med Luftfartstilsynet.


Det er særlig tre hendelser – to ved innretningen Ringhorne og en hendelse på den flyttbare boreinnretningen Transocean Searcher - som bekymrer:

  • Alvorlighetsgraden i hendelsen på innretningen Ringhorne 6.11.2003 kan beskrives ved at et uanmeldt helikopter plutselig landet på innretningens helikopterdekk under en pågående kranoperasjon. Helikopterets destinasjon var egentlig en helt annen innretning.
  • Det samme skjedde nesten på ny 20.1.2004 da et uanmeldt helikopter bare var ca 10 m fra helikopterdekket da feilen ble oppdaget og landing ble avverget ved at helikopteret endret retning og fjernet seg fra innretningen.
  • På Transocean Searcher fant det sted en helikopterhendelse 9.1.2004. Et helikopter skulle lette. Under denne operasjonen var det et stag som hektet seg opp i nettet på helikopterdekket. Nettet fulgte med ca. 1,5 m før helikopteret slapp fri og fortsatte til land.

Luftfartstilsynet (LT) har tilsynsansvar for sivil lufttrafikk, mens Petroleumstilsynet har tilsynsansvar for helse, miljø og sikkerhet på innretninger som driver med petroleumsaktivitet på norsk sokkel.

Siden hendelsene har skjedd på og nær tre innretninger som sorterer under Petroleumstilsynets tilsynsområde, har Petroleumstilsynet tatt initiativ til felles gransking med LT av disse hendelsene.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret
Telefon 970 54 064