Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet åpnet i Stavanger

Mandag 5. januar åpnet arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman (bildet) det nye Petroleumstilsynet i Stavanger. – Jeg har store forventninger til at Petroleumstilsynet vil bidra til et det blir et enda sterkere fokus på HMS i petroleumsvirksomheten, og at etaten blir en tydelig og etterrettelig kontrollinstans og veileder, sa statsråden under åpningen.


Petroleumstilsynet er et selvstendig, statlig tilsynsorgan underlagt Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Petroleumstilsynet har myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Ansvaret ble overtatt fra Oljedirektoratet (OD) 1. januar 2004.

Petroleumstilsynets myndighetsområde er utvidet til også å omfatte tilsyn med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø på petroleumsanleggene og tilknyttede rørledningssystemer på Kårstø, Kollsnes, Sture, Tjeldbergodden, Mongstad, Melkøya og Slagentangen, og eventuelt framtidige, integrerte petroleumsanlegg.

Ikke mål å bli populær

Statsråd Victor D. Norman
- Faglighet skal være Petroleumstilsynets styrke, og tilsynsetaten må stå
for sine faglige vurderinger også når det blir strid, sa statsråd Victor D.
Norman i sin åpningstale.

Petroleumstilsynet holder til i Stavanger, er samlokalisert med Oljedirektoratet (OD) og får vel 160 medarbeidere.

De fleste ansatte har lang fartstid fra arbeid med sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i OD. I tillegg har Petroleumstilsynet fått tilført viktig kompetanse fra Arbeidstilsynet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Statsråd Victor D. Norman (til venstre) og direktør for Petroleumstilsynet, Magne Ognedal
Statsråd Victor D. Norman (til
venstre) og direktør for Petroleums-
tilsynet, Magne Ognedal.

- Faglighet skal være Petroleumstilsynets styrke, og tilsynsetaten må stå for sine faglige vurderinger også når det blir strid. Det er ikke noe mål i seg selv å bli populær, sa statsråd Norman i sin åpningstale. Norman understreket også at delingen av Oljedirektoratet ikke kommer som følge av mangel på tillit eller kritikk av ODs virke gjennom mer enn 30 år.

- Det er et mål for petroleumsvirksomheten å "klare det umulige" – men uten å sette menneskeliv på spill. Med opprettelsen av Petroleumstilsynet vil Oljedirektoratet i fremtiden fokusere på ressursforvaltning og tekniske løsninger for å "klare det umulige", mens tilsynsetaten får ansvaret for å se til at virksomheten skjer på en sikker og forsvarlig måte. En rendyrking av rollene bidrar til å gjøre oppgavene til både OD og Petroleumstilsynet klarere, understreket Norman.