Gå til hovedinnhold

Petrojarl Varg har fått samsvarsuttalelse

Petroleumstilsynet (Ptil) har 30. april 2008 gitt Teekay Petrojarl Production AS (Teekay) samsvarsuttalelse (SUT) for den flyttbare innretningen (FPSO) Petrojarl Varg.


Petrojarl Varg (kilde: Teekay)

Petrojarl Varg (bildet) og relevante deler av Teekay sin organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i regelverket for petroleumsvirksomheten.

Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling. Vurderingen er gjort i tråd med Ptils ”Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT)” utgitt 1.7.2006.

Gyldigheten av denne samsvarsuttalelsen forutsetter at Teekay sørger for at innretningen og relevante deler av selskapets organisasjon og styringssystem blir vedlikeholdt, slik at vilkår og forutsetninger i Ptils vedtak blir ivaretatt.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |