Gå til hovedinnhold

Personskader på norsk sokkel 1999 - 2008

Petroleumstilsynets statistikk over antall personskader på faste og flyttbare innretninger foreligger nå med oppdaterte tall for 2008.