Gå til hovedinnhold

Personskader på norsk sokkel 1998 - 2007

Petroleumstilsynets statistikk over antall personskader på faste og flyttbare innretninger foreligger nå med oppdaterte tall for 2007.