Gå til hovedinnhold

Personskader på norsk sokkel 1997-2006

Petroleumstilsynets statistikk over antall personskader på faste og flyttbare innretninger foreligger nå med oppdaterte tall for 2006.