Gå til hovedinnhold

Personskader på norsk sokkel 1995-2005

Petroleumstilsynets statistikk over antall personskader på faste og flyttbare innretninger foreligger nå med oppdaterte tall for 2005.