Gå til hovedinnhold

Personskader på norsk sokkel 1993-2002

Oljedirektoratets statistikk over antall personskader på faste og flyttbare innretninger foreligger nå med oppdaterte tall for 2002.


Antall personskader viser en betydelig nedgang fra 2001 til 2002. Enkelte selskaper har endret sine rapporteringsrutiner, slik at en del av reduksjonen kan tilskrives dette. Tallene for 2002 kan dermed ikke uten videre sammenlignes med tidligere års tall.

Lenker:

Skader per million arbeidstimer fordelt på funksjon - permanent plasserte innretninger

Skader per million arbeidstimer fordelt på funksjon - flyttbare innretninger

Fordeling av skader og årsverk for operatør- og entreprenøransatte på permanent plasserte innretninger

For øvrig vises det til ODs ">årsberetning for 2002, kapittel 2.1 (Personskader).

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda (Inger.Anda@ptil.no)
Pressekontakt
Telefon: 51 87 66 94

Grete-Irene Løland (Grete-Irene.Loland@ptil.no)
Sjefingeniør
51 87 65 89