Gå til hovedinnhold

Papirløst regelverk

Alle forskriftene som gjelder petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, er nå samlet på ODs nettsider. Regelverkssamlingen er blitt papirløs.


(Artikkelen er hentet fra Sokkelspeilet nr. 1 - 2002)

- Hele regelverkssamlingen er lagt ut på nettet, og sidene er mer enn bare en kopi av den trykte regelverkssamlingen, opplyser ODs Ole Rekdal, som har arbeidet med den elektroniske tilretteleggingen av regelverket på www.npd.no.

Regelverkssidene på nettet var ferdige 1. januar 2002, samtidig som det nye regelverket for helse, miljø og sikkerhet (HMS) trådte i kraft.

- Men nettsidene inneholder ikke bare HMS-regelverket. Samlingen omfatter lenker til alle relevante henvisninger og veiledninger, med unntak av de internasjonale standardene.

- Koblingene skal gjøre det lett å arbeide med regelverket på nettet – uten papirhjelp. Det er raskt og enkelt å finne fram og navigere i petroleumslovgivningen som ligger her, sier Rekdal.

Gratis og tilgjengelig
Bakgrunnen for å legge regelverkssamlingen på nett, har først og fremst vært de nye, statlige bestemmelsene om at plikt- og rettighetsinformasjon skal være gratis og tilgjengelig. Tidligere har det vært relativt kostbart å kjøpe regelverkssamlinger fra OD.

- Plikt- og rettighetsinformasjon er et hovedsatsingsområde for OD, og regelverk på nettet er en del av denne satsingen. Vi toner nå ned trykkerivirksomheten og "forlagsvirksomheten" når det gjelder regelverkssamlinger. Ressursene vi sparer, kan i stedet brukes på å håndheve regelverket, sier Rekdal.

For mange er det en stor overgang at de trykte regelverkssamlingene ikke lenger er tilgjengelige.

- Noen reagerer på at de ikke kan bestille regelverket i papirutgave slik som før. Men den endrete strategien rundt publiseringen møter forståelse, og vi tror brukerne vil se at det er raskt og enkelt å navigere i petroleumslovgivningen på nettet. Vi har bygget opp sidene logisk og forståelig, og alle dokumentene ligger i skrivervennlige versjoner, opplyser Rekdal.

Av hensyn til arbeidstakere offshore og arbeidstakerorganisasjonene, er det fremdeles mulig å få særtrykk av de enkelte forskriftene tilsendt fra OD. Større opplag må partene i næringen trykke selv.

Mer interaktivt
Blant fordelene med å legge ut regelverket på nettet, er i følge Rekdal at det nå blir enklere å motta løpende synspunkter og kommentarer.

Høringer av eventuelle endringer vil også i hovedsak bli gjennomført på nettet. For øvrig er det nye HMS-regelverket, som er utformet og publisert i samarbeid med Statens forurensingstilsyn (SFT) og Statens helsetilsyn, nå samlet på ett sted, slik at de forskjellige etatene kan lenke seg opp til det samme.

OD utreder for øyeblikket eventuelle fordeler ved å samle regelverket i en egen database. Dette vil muligens gjøre søkemulighetene på regelverkssidene enda bedre.

I databasen kan man også legge inn mer utfyllende informasjon rundt regelverket – som fortolkninger, presiseringer, foredrag og opplæring.

- Alt som kan bedre forståelsen for kravene i regelverket, er bra, fordi det gir mulighet for økt kunnskap hos brukerne, sier Rekdal.

- I dag kan man sende spørsmål og kommentarer om regelverket via nettsidene våre. Denne interaktiviteten ønsker vi å legge enda bedre til rette for, ikke minst fordi respons fra brukerne er viktige ved de årlige revisjonene av regelverket.

Tekst: " target=Custom>Kristin H. Haugen