Gå til hovedinnhold

Papirløse forhold med MyndighetsWeb - orientering 29. april

Trygg, enkel og rask korrespondanse mellom myndigheter og rettighetshavere på norsk sokkel er målet når den elektroniske kommunikasjonsløsningen MyndighetsWeb nå er etablert. OD og Petroleumstilsynet inviterer rettighetshavere og andre myndigheter til orientering og presentasjon av programvaren torsdag 29. april.


Med innføringen av all-elektronisk korrespondanse, er papirbrev snart en saga blott.

MyndighetsWeb gikk fra pilotprosjekt til permanent drift i mars i år. Løsningen for elektronisk myndighetskorrespondanse har i dag 10 brukere.

- Målet er at alle rettighetshavere og myndigheter innenfor petroleumssektoren skal delta, sier prosjektleder for MyndighetsWeb Ellen Hagelsteen i Oljedirektoratet (OD).

Den nye løsningen for elektronisk kommunikasjon er fundamentert på bransjenettverket SOIL, og sørger for raskere levering og større trygghet i forhold til regulær epost og papirbrev. Lesbarheten for saksbehandler blir også bedre, siden det ikke lenger er nødvendig å skanne papirbrev inn i elektroniske dokumentssystemer. Løsningen ivaretar også store elektroniske forsendelser som hittil har møtt en flaskehals i vanlige epostkasser.

MyndighetsWeb har mange likheter med LicenseWeb. Men der LicenseWeb i hovedsak har besørget informasjonsflyt mellom deltakere i utvinningstillatelser, tilbyr MyndighetsWeb en elektronisk motorvei mellom oljeselskap og myndigheter. En slik bransjeløsning er den første av sitt slag i verden.

MyndighetsWeb har blitt til i et samarbeid mellom OLF (Oljeindustriens Landsforening), OD og operatørselskapene. OD er for tiden prosjektleder.
I tillegg til OD og OLF samarbeider følgende aktører om MyndighetsWeb: Petroleumstilsynet, Olje- og energidepartementet, BP, Eni Norge, Gassco, Norsk Hydro, Norske Shell og Total.

For å bli med i MyndighetsWeb må deltakerne skrive under på en samarbeidsavtale der partene bl.a. aksepterer å motta elektronisk korrespondanse fra myndighetene via MyndighetsWeb – her også enkeltvedtak. Dette er i tråd med § 7 i forskrift til Elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen.

Kontaktpersoner i OD:
Ellen Hagelsteen (prosjektleder), tlf. 51 87 64 01
Turid Øygard, tlf. 51 87 66 23