Gå til hovedinnhold

Pålegg til Transocean Offshore - tidsfrist for å etterkomme et tidligere pålegg

Petroleumstilsynet (Ptil) har pålagt Transocean Offshore Ltd. (TO) å korrigere avvikene på området vedlikeholdsstyring innen 15.7.2009.


I perioden 20.-23.3.2007 førte Ptil tilsyn med styring av vedlikehold i TO. Selskapet oppfyller ikke kravene i regelverket til vedlikeholdsstyring. Selskapet oppfyller heller ikke kravene til avviksbehandling.

Vi fant forholdene så alvorlige at vi har gitt varsel om pålegg i brev av 23.3.2007, etterfulgt av pålegg i brev av 3.4.2007.

Etter korrespondanse og møter i sakens anledning, og brev fra TO av 6.10.2008 hvor selskapet søker om ytterligere forlengelse av tidsfristen for å korrigere avvikene, har vi gitt TO følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak pålegges Transocean Offshore Ltd. å korrigere avvikene gitt i forbindelse med vedlikeholdsstyring innen 15.7.2009.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064