Gå til hovedinnhold

Pålegg til StatoilHydro etter utslipp av råolje på Statfjordfeltet

21.desember fikk StatoilHydro pålegg om å starte med planlegging og gjennomføring av undersøkelse av slangen som har gått til brudd og som forårsaket utslipp av ca 4000 kubikkmeter råolje på Statfjordfeltet 12. desember. Dette er en viktig del av arbeidet for snarest mulig å identifisere årsak til hendelsen.


Under lasting fra en lastebøye ved Statfjord A-innretningen til lasteskipet Navion Britannia onsdag 12. desember 2007, lekket ca 4000 kubikkmeter råolje ut i sjøen. Petroleumstilsynet gransker hendelsen i samarbeid med Statens forurensningstilsyn og Kystverket. StatoilHydro har i tillegg iverksatt egen gransking av hendelsen.

Som en del av granskingen er det en prioritert oppgave å få undersøkt slangen som har gått til brudd.

Petroleumstilsynet mener det er viktig å starte dette arbeidet så snart som mulig, og uten unødig opphold. Resultatene av undersøkelsen kan gi informasjon som er viktig med hensyn til fortsatt sikker drift av øvrige lastesystemer på norsk sokkel.

21.12.2007 ga vi derfor selskapet følgende varsel om pålegg med etterfølgende pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 19 om registrering, undersøkelse og gransking av fare- og ulykkessituasjoner, jf. rammeforskriftens § 58 om enkeltvedtak, pålegges StatoilHydro å starte med planlegging og gjennomføring av undersøkelse av slangen som har gått til brudd. Dette er en viktig del av arbeidet for snarest mulig å identifisere årsak til hendelsen. Det må sikres at undersøkelsen som gjennomføres følges opp av en kompetent og uavhengig person.

Frist for å starte planleggingen settes til 27.12.2007. Status for gjennomføringen av undersøkelsen skal presenteres for Petroleumstilsynet innen 20.1.2008.

Vi skal ha melding når pålegget i sin helhet er etterkommet.

Pressekontakt i Petroleumstilsynet
Ole-Johan Faret
Telefon: 41 68 35 46
E-post:
ole-johan.faret@ptil.noole-johan.faret@ptil.noole-johan.faret@ptil.no